Petunjuk praktis berpuasa bagi orang kristen

Pendeta Chau Simen

Rev. Ximen Chau

By: Rev. Ximen Chau

I.    PENDAHULUAN
II.   ARTI BERPUASA
III.  JENIS-JENIS PUASA
IV.   JAM PUASA
V.    INFO SEPUTAR PUASA
VI.   PENUTUP

I. PENDAHULUAN.
Salah satu pokok pengajaran penting yang Alkitab ajarkan adalah “Berpuasa”. Namun sayang, banyak orang kristen mengabaikan salah satu kunci utama untuk dapat berhasil dalam kehidupan, secara khusus dalam kehidupan rohani.

II.    APA ARTI BERPUASA?
(1).    Berpuasa adalah tindakan dengan sukarela dan sengaja untuk tidak makan dan minum dengan tujuan agar supaya dapat memusatkan pikiran terhadap do’a (Paul Y. Cho).
(2).   Berpuasa artinya berpantang secara sukarela dari makanan/ minuman demi mencapai tujuan rohani tertentu.

Pada hakekatnya, tujuan utama yang hendak dicapai dengan berpuasa adalah Kerendahan Hati.

III.    JENIS-JENIS PUASA

(1).    Puasa Supernatural.
Puasa jenis ini tidak usah ditiru oleh jemaat Tuhan hari ini, karena Allah sendiri yang berinisiatif memberi kekuatan kepada mereka dan mempu bertahan. Puasa ini hanya terdapat 3 kali dalam Alkitab yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Elia. Mengapa disebut Puasa Supernatural? Karena selama 40 hari 40 malam mereka tidak makan dan minum sama sekali.
( Ulangan 9:9, 15-18  dan  I Raja-raja 19;8 ).

Kitab Ulangan 9: 9, 15, 16,17,18 (ttg Puasanya Nabi Musa)
Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat TUHAN dengan kamu, maka aku tinggal empat puluh hari empat puluh malam lamanya di gunung itu; roti tidak kumakan dan air tidak kuminum.
Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku.
Lalu aku menyaksikan, bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap TUHAN, Allahmu: kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan, kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan TUHAN kepadamu.
Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu.
Sesudah itu aku sujud di hadapan TUHAN, empat puluh hari empat puluh malam lamanya, seperti yang pertama kali — roti tidak kumakan dan air tidak kuminum — karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Nya.

Kitab 1 Raja-raja 19: 5, 6, 7, 8 (ttg Puasa nya Nabi Elia)
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya: “Bangunlah, makanlah!”
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula.
Tetapi malaikat TUHAN datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata: “Bangunlah, makanlah! Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.”
Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan empat puluh hari empat puluh malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.

(2).       Puasa Total.
Puasa Total artinya tidak makan dan minum sama sekali (KPR 9: 8,9 ; Ester 4: 16). Dianjurkan kalau mau dilakukan jangan lebih dari tiga hari atau 72 jam. Karena dapat membahayakan kesehatan.

Ester 4:16
“Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.”

(3).      Puasa Normal.
Semata-mata adalah berpantang terhadap makanan sama sekali. Air masih tetap diminum, khususnya minum air putih saja. (Luk 4: 1-2 ;  2Kor 6:4)

(4).   Puasa Terbatas (Partial)
Puasa terbatas artinya berpantang terhadap makanan tertentu (Daniel 1:8)

Kesimpulannya adalah, saudara dapat memilih salah satu (dari No 2, 3 atau 4), karena intinya Tuhan mendengarkan do’a serta memperhatikan hakekat puasa kita, bukan makanan yang tidak kita makan, tetapi sikap hati dan tujuan kita melakukannya. (Lihat Roma 14:17)

Kitab Roma 14:17
Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.

IV.    JAM PUASA
Pada dasarnya tidak ada aturan yang baku, tetapi petunjuk dibawah ini sekedar menolong:

  • Dari jam 18.00 wib s/d jam 12.00 Wib besoknya ( ± 18 Jam )
  • Dari jam 06.00 wib s/d jam 15.00 Wib atau 18.00 Wib ( ± 9 atau 12 Jam)
  • Lainnya tinggal saudara pilih hendak berapa jam

Beberapa hal berkaitan dengan PUASA:

  1. Selama puasa berlangsung, saudara harus menyisihkan waktu untuk merenungkan Firman Tuhan, memuji dan bersyukur serta berdo’a. (Pokok Do’a tergantung tujuan yang saudara ingin capai dan terlibat).
  2. Untuk Pemula, Sebaiknya jangan melakukan Puasa dalam jangka waktu yang terlalu lama, supaya terbiasa dulu.
  3. Biasanya waktu memulai akan mengalami kondisi fisik kurang enak, seperti mual dan pusing. Itu gejala wajar, teruskan Puasa sesuai dengan motivasi saudara. Ingat, Puasa Total jangan lebih dari 3 hari (72 Jam).
  4. Mengakhiri Puasa harus dengan hati-hati, jangan makan terlalu banyak, karena akan menimbulkan gangguan pencernaan. Makan makanan yang mudah dicerna, buah-buahan segar serta minuman yang dapat memperlancar pencernaan.
  5. Penting: Setelah kita berhasil menjalani serta mengalami kemenangan rohani setelah berpuasa, berhati-hatilah supaya kita tetap dapat berdiri tegak dalam kuasa Allah, tidak jatuh dalam pencobaan dan kesombongan rohani.

VI.    PENUTUP

Panduan ini sekedar petunjuk praktis, bimbingan lebih lanjut sangat diperlukan. Bagi yang membutuhkan penjelasan lebih detail mengenai hal berpuasa, silakan hubungi Hamba-hamba Tuhan atau mereka yang sudah mengerti dan memiliki pengalaman.

Selamat memulai – menjalani puasa, pasti saudara akan berbeda dan mendapat pengalaman rohani yang luar biasa.  Tuhan memberkati ….

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Beberapa Ayat yang berkenaan dengan “PUASA” di dalam ALKITAB:

Kitab Hakim-hakim 20:26
Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel; di sana mereka tinggal menangis di hadapan TUHAN, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan TUHAN.

Kitab I Samuel  7:6
Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan TUHAN. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana: “Kami telah berdosa kepada TUHAN.” Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa.

Kitab I Samuel  31:13
Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabesh. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya.

Kitab II Samuel  1:12
Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat TUHAN dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang.

Kitab II Samuel 12 : 16,21,22,23
Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah.
Ayat 21:
Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya: “Apakah artinya hal yang kauperbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan!”
Ayat 22:
Jawabnya: “Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku: siapa tahu TUHAN mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup.
Ayat 23 :
Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku.”

Kitab I Raja-raja 21:27
Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung, dan berjalan dengan langkah lamban.

Kitab I Tawarikh  10:12
maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabesh dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar, di Yabesh. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya.

Kitab II Tawarikh  20:3
Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.

Kitab Ezra 8:21 & 23
Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami.
Ayat 23:
Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami.

Kitab Nehemia 1:4
Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit,
Kitab Nehemia 9:1
Pada hari yang kedua puluh empat bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala.

Kitab Ester 4:3
Di tiap-tiap daerah, ke mana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis; oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya.
Ester  4:16
“Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.”
Ester 9:31
supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekhai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester, sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka, mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap.

Kitab Mazmur  109:24
Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya.

Kitab Yesaya  58:3
“Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga?” Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.

Yesaya  58:4
Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi.

Yesaya  58:5
Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang Kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kausebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada TUHAN?

Yesaya  58:6
Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,

Kitab Yeremia  14:12
Sekalipun mereka berpuasa, Aku tidak akan mendengarkan seruan mereka; sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, Aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan Aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar.”

Yeremia  36:6
Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan TUHAN kepada orang banyak di rumah TUHAN dari gulungan yang kautuliskan langsung dari mulutku itu; kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya haruslah kaubacakannya juga.

Yeremia  36:9
Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, dalam bulan yang kesembilan, orang telah memaklumkan puasa di hadapan TUHAN bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem.

Kitab Daniel  6:19
Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu; ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur.

Daniel  9:3
Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu.

Kitab Yoel  1:14
Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah TUHAN, Allahmu, dan berteriaklah kepada TUHAN.

Yoel  2:12
“Tetapi sekarang juga,” demikianlah firman TUHAN, “berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh.”

Yoel  2:15
Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya;

Kitab Yunus 3:5
Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung.

Kitab Zakharia  7:5
“Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian: Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama tujuh puluh tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk Aku?

Zakharia  8:19
“Beginilah firman TUHAN semesta alam: Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh dan dalam bulan yang kesepuluh akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai!”

Kitab Matius  4:2
Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus.

Kitab Matius 6:16
“Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.

Ayat 17
Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,

Ayat 18
supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.”

Kitab Matius  9:14
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata: “Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?”

Ayat 15
Jawab Yesus kepada mereka: “Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berdukacita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa.

Kitab Matius 17:14-21
Ketika Yesus dan murid-murid-Nya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah,
17:15 katanya: “Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air.
17:16 Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya.”
17:17 Maka kata Yesus: “Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi Aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu ke mari!”
17:18 Dengan keras Yesus menegor dia, lalu keluarlah setan itu dari padanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga.
17:19 Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka: “Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?”
17:20 Ia berkata kepada mereka: “Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, — maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu.
17:21 [Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa.]”

Kitab Kisah Para Rasul  13:2
Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: “Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka.”

Ayat 3:
Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.

Kitab Kisah Para Rasul  14:23
Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka.

Kitab II Korintus 6:5
dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa;

Kitab II Korintus  11:27
Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat; kerap kali aku tidak tidur; aku lapar dan dahaga; kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian,

Kitab Lukas  2:37
dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.

About